Бърз кредит
онлайн до 1000 лв.
Изплащане
до 12 месеца
Без
скрити такси
Одобрение
до минути
Бърз кредит онлайн до 1000 лв.
Изплащане до 12 месеца
Без скрити такси
Одобрение до минути
1000 лв.
 
12 мес.
* Максималният срок за погасяване на суми до 200 лв. е 30 дни * Минималният срок за погасяване на суми над 500 лв. е два месеца
Сума:
500 лв.
Лихва:
11.96 лв.
Общо:
511.96 лв.
Вноски: 511.96 лв.
Първа: 27.07.2016 г.
Кандидатствай
Пример: Взимате бърз кредит от 500 лв. за период от 3 месеца. Изплащате кредита на три равни месечни вноски от 178.18 лв. Крайната сума на кредита е равна на 534.55 лв. Платената лихва е 34.55 лв. Годишен процент на разходите: 49.65%. Кредитът се обезпечава с поръчителството на едно физическо лице. Стандартен европейски формуляр